Inka Malmberg-Rajaniemi

Henkilöstökonsultti, psykologi

Personnel Helsinki

Työskentelen Personnelilla konsulttina henkilöarviointien parissa. Henkilöarvioinneissa minua kiehtoo psykologisen asiantuntemuksen hyödyntäminen ihmisten vahvuuksien löytämisessä. Olen myös erityisen innostunut siitä, miten henkilöarvioinnissa saatua tietoa voidaan käyttää johtamisen tukena. Pyrinkin omissa arvioinneissa aina tuottamaan arvokasta tietoa esimiehelle myös henkilön johtamista ajatellen.

Kiitosta olen saanut laadukkaasta ja perusteellisesta tavastani toteuttaa arviointeja sekä kyvystäni ilmaista ja muotoilla asioita selkeästi. Erinomaisen asiakastyytyväisyyden lisäksi minulle on tärkeää, että arviointi on mielekäs kokemus myös siihen osallistujalle. Noudatan työssäni tarkasti hyvän henkilöarvioinnin mukaisia periaatteita.

Taustaltani olen psykologian maisteri ja laillistettu psykologi.

Koulutus:

PsM, Psykologi

Tarjoamani palvelut