Laura Haapamäki

Research-konsultti

Personnel Helsinki

Kauppatieteitä ja johtamista opiskellessani kirkastui ajatus siitä, että valmistuttuani haluan työurallani suunnata rekrytointialan tehtäviin. Tietojärjestelmätieteen pääaine kandidaatin tutkinnossa ja monipuoliset sivuaineopinnot kauppatieteissä varmistavat sen, että minulla on laaja ymmärrys ja valmius toimia suorahaun tehtävissä eri toimialojen asiakkuuksien parissa. Lisäksi olen parhaimmillani, kun saan työssäni hyödyntää vuorovaikutustaitojani sekä luoda merkitystä asiakasorganisaatiolle onnistuneen rekrytoinnin kautta kasvavan organisaation menestyksen muodossa.

Researcherin työni keskittyy kokonaisvaltaiseen suorahaun prosessiin, jossa tehtäväni on löytää räätälöidysti asiakasorganisaation tarpeisiin parhaat mahdolliset työntekijät. Lähtökohtana on tehdä huolellinen selvitys potentiaalisista ehdokkaista, joihin olen yhteyshenkilönä henkilökohtaisesti koko rekrytointiprosessin ajan. Pyrinkin siihen, että ehdokkaalle prosessi on mahdollisimman joustava ja hakijakokemus erinomainen. Työtehtävää ehdokkaalle esitellessäni edustan myös asiakasorganisaatiota ulospäin, ja haluankin huolehtia heidän positiivisesta työnantajamielikuvastaan. Kokonaisuudessaan tavoitteeni on, että rekrytointiprosessi on kaikkien osapuolten näkökulmasta onnistunut.

Työni on minulle erittäin merkityksellistä, sillä joka päivä saan haastaa itseäni oppimalla uutta niin itse rekrytoinnista ja suorahakuprosessista kuin Suomen yrityskentän toimialoista ja tehtävänkuvista. Tehtäväni mahdollistaa minulle siten hyvin monipuolisen ammatillisen kehittymisen rekrytointialan ammattilaiseksi. Sosiaalisena ihmisenä työssäni motivoi lisäksi myös työn vuorovaikutuksellisuus potentiaalisten ehdokkaiden ja asiakasyrityksen edustajien kanssa.

Tarjoamani palvelut