Roosa Pitkänen

Research-konsultti

Personnel Helsinki

Olen koulumaailman sijaan yrityspuolelle ajautunut opinto-ohjaaja ja opettaja, joka on kauppatieteiden sivuaineen kautta löytänyt itsensä tehtävästä, jossa yhdistyvät mielenkiintoni urasiirtymiä, rekrytointia ja hakijakokemusta kohtaan. Kasvatustieteen maisterin koulutukseni antaa minulle valmiudet syvällisempään ura-asioiden pohdintaan ja ehdokkaiden ajatusten reflektointiin. Liiketoimintalähtöinen työotteeni tulee esiin asiakkaan positiivisessa haastamisessa ja tavassani palvella ehdokkaita asiakaslähtöisesti.

Suorahakuprosessissa olen mukana heti alusta lähtien kartoittamalla asiakasorganisaation tarpeita ja kriteereitä research-työtäni varten. Ehdokkaiden etsinnän jälkeen kontaktoin jokaisen ehdokkaan räätälöidysti ja pyrin selvittämään ehdokkaan soveltuvuutta ko. organisaatiokulttuuriin, jotta lopputulos olisi niin asiakkaalle kuin ehdokkaalle enemmän kuin miellyttävä. Lisäksi pidän erityisen tärkeänä rooliani asiakasorganisaation työnantajamielikuvan lähettiläänä sekä laadukkaan hakijakokemuksen varmistajana. Koska uskon avoimen vuorovaikutuksen olevan rekrytointiprosessissa avain onnistumiseen, pyrin aina viestimään niin ehdokkaan kuin asiakasorganisaation suuntaan vaivatta ja ilman viivettä.

Joka päivä pääsen työssäni pois mukavuusalueeltani – näin ollen voin todeta oppivani päivittäin jotain uutta! Monialaiset toimeksiannot niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ovat avanneet silmiäni urien ja työtehtävien monipuolisuuteen. Työhöni sisältyvät keskustelut niin asiantuntija- kuin johtotason henkilöiden kanssa tukevat omaa ammatillista kehittymistäni ja mahdollistavat kasvua roolissani.

Tarjoamani palvelut