Kehityspäällikkö (mobiilipäätelaitteet)

Erillisverkot -konserni hakee

Kehityspäällikköä (mobiilipäätelaitteet)

Haemme kehityspäällikköä (mobiilipäätelaitteet) Virve 2.0 -viranomaislaajakaistahankkeeseen. Tehtävä sijoittuu tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko oy:öön.

Nykyinen viranomaisverkko Virve pohjautuu Tetra-teknologiaan ja toimii vielä useita vuosia Virve 2.0 -palveluiden rinnalla. Uusi Virve 2.0 -palvelu hyödyntää kaupallisen LTE/5G-verkon ja laajakaistan mahdollisuuksia. Erillisverkot tuottaa radioliityntäverkkoa lukuun ottamatta kriittisimmät palvelukokonaisuudet omasta verkostaan ja toimii palvelussa palveluoperaattorina.

Kehityspäällikkönä tavoitteenasi on varmistaa, että kaikille Virve 2.0 -palvelun asiakkaille löytyy tarkoituksenmukaiset päätelaitteet ja niiden lisälaitteet. Osana toimenkuvaa vastaat tulevan Virve 2.0 -päätelaitehankinnan vaatimusmäärittelystä. Päätelaitteet voivat olla kriittiseen käyttöön suunniteltujen päätelaitteiden lisäksi esimerkiksi erilaisia sensoreita tai päälle puettavaa teknologiaa. Kehität Virve 2.0 -ratkaisuja yhteistyössä laitevalmistajien, operaattoreiden sekä asiakkaiden kanssa tavoitteena luoda luotettava ja joustava päätelaite-ekosysteemi. Päätelaitteiden lisäksi toimit asiantuntijana yrityksen sisäisissä projekteissa tukien mm. mobiiliverkon ja viranomaissovellusten testausta sekä tuotantoa.

Toimit läheisessä yhteistyössä Erillisverkkojen teknisten asiantuntijoiden lisäksi operaattorien ja laitetoimittajien sekä Virve 2.0 -hankkeen muiden kumppanien kanssa. Ymmärrät hyvin kaupallisten toimijoiden toimintatapoja ja pystyt sovittamaan niitä viranomaistoiminnan erityistarpeisiin.

Odotamme sinulta:

  • Kokemusta mobiilipäätelaitteista laitetoimittajan tai operaattorin näkökulmasta sekä yhteistyöstä vastaavan toisen osapuolen (operaattori tai toimittaja) kanssa.
  • Erityistä ymmärrystä päätelaitteiden HW- ja SW-riippuvuuksista, tyypillisistä päätelaitteiden elinkaarista sekä suorituskyvystä ja yhteensopivuudesta erilaisten mobiiliverkkojen kanssa.
  • Ymmärrystä päätelaite-ekosysteemin globaalista tilanteesta ja trendeistä, mielellään myös viranomaispäätelaitteiden osalta.
  • Kokemusta siitä miten erityisiä asiakastarpeita vastaavia päätelaitteita käytännössä suunnitellaan, tuotetaan tai hankitaan.
  • Kokemusta tai halua kehittyä asiantutijaksi MKR tai muiden vastaavien ratkaisujen integroimisessa toimivaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi ajoneuvoissa.

Eduksi luetaan lisäksi osaaminen seuraavilta alueilta: perinteiset päätelaitteet ja päätelaite-ekosysteemit, IoT-päätelaitteet, viranomaisviestiliikenne, testiautomaatio, mobiiliverkkoteknologiat, standardointi ja kansainvälinen yhteistyö.

Toimenkuvaan voi vaikuttaa valittavan henkilön aiemmin hankittu osaaminen. Erillisverkot tukee tarvittaessa valittavan henkilön osaamisen kehittämistä tehtävän menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi. Kerro hakemuksessa, mikäli sinulla on muuta osaamista, jonka katsot tehtävän kannalta eduksi.

Edellytämme sinulta soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta. Olet oma-aloitteinen, organisointikykyinen, tarkka ja johdonmukainen tiimipelaaja. Saat suoritettua tehtäväsi loppuun ja olet valmis kehittämään osaamistasi sekä tarttumaan myös uusiin haasteisiin. Hallitset hyvin asiakokonaisuuksia ja pystyt myös dokumentoimaan ne mallikkaasti. Kiinnität erityistä huomiota suorituskykyyn sekä toiminnalliseen että palveluiden tietoturvaan.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja haastavia tehtäviä asiantuntevassa työyhteisössä, nykyaikaiset työvälineet sekä viihtyisän työympäristön vakavaraisessa ja kehittyvässä organisaatiossa. Toimimme usealla paikkakunnalla Suomessa ja tehtäväsi ovat valtakunnallisia, joten työtehtävät edellyttävät matkustusvalmiutta kotimaassa. Toimipaikkasi voi olla jokin Erillisverkot -konsernin toimipiste Suomen suurimpien kaupunkien alueilla.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Erillisverkot-konsernin yksikönpäällikkö Antti Kauppinen, puh. 040 866 8582, keskiviikkona 8.1.2020 klo 9.00–11.00.

Hae tehtävään täyttämällä hakulomake ja liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi 17.1.2020 mennessä.

Haku päättyi

17.01.2020

Työsuhde

Vakituinen

Työn laatu

Kokopäiväinen

Työ alkaa

Sopimuksen mukaan

Sijainti

Erillisverkot -konsernin toimipiste Suomen suurimpien kaupunkien alueilla.

logo: Suomen Erillisverkot-konserni

Erillisverkot-konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tarjoaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Erillisverkot on valtion kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Suurimpia asiakkaitamme ovat Puolustusvoimat, Poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, ministeriöt ja muut valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset.

www.erillisverkot.fi