Öljypoolin valmiuspäällikkö

Kemianteollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus hakevat

Valmiuspäällikköä

 

Öljypooli sekä sen ohessa toimiva Maakaasujaosto vastaavat Suomen öljy- ja maakaasualan varautumis- ja valmiussuunnittelusta. Yrityskohtaisen varautumis- ja valmiussuunnittelun lisäksi pooli ylläpitää öljytuotteiden kuljetuksiin liittyviä valmiusjärjestelyjä. Pooli on öljyalan ja viranomaisten välinen yhteyselin, jonka muodostavat poolia johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Haemme Öljypooliin

VALMIUSPÄÄLLIKKÖÄ

poolisihteerin tehtävään. Öljypoolin ja maakaasujaoston poolisihteerinä vastaat poolin käytännön toiminnasta sekä suunnittelet, valmistelet ja organisoit toimenpiteitä alan huoltovarmuuden kehittämiseksi Öljypoolin ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa. Työhösi kuuluu eri tavoin toimivien organisaatioiden yhteistyön koordinointi sekä toiminnan kehittäminen, varautumisen koulutuksen suunnittelu ja läpivienti sekä viestintä yrityksille ja sidosryhmille. Työ sisältää myös projektien ohjausta, toimintavarmuuden tukemista yrityksissä sekä viranomais- ja järjestöyhteistyötä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakemallamme henkilöllä on monipuolinen energiatalousalan kokemus vaativissa asiantuntija-, johto- tai varautumistehtävissä sekä suomen kielen lisäksi hyvä englannin kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito. Odotamme kokemusta alan yritysliiketoiminnasta ja jatkuvuudenhallinnasta. Lisäksi arvostamme alan johtamiskokemusta, kaupallista osaamista sekä verkostoitumiskykyä erilaisissa ympäristöissä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja pitkäjänteistä toimintatapaa, suunnitelmallisuutta, luovuutta sekä kykyä tarttua toimeen myös käytännön rutiiniasioissa. Työssä tarvitaan käytännön viestintä- ja esiintymistaitoa, organisointikykyä sekä kykyä tuottaa selkeää kirjallista materiaalia ja esityksiä normaaleilla toimisto-ohjelmistoilla. Toivomme, että olet tuloshakuinen tiimipelaaja, joka joustavalla otteella pystyy myös kehittämään uutta eikä pelkää muutosta.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan energia-alaan, monipuolisen verkostoympäristön, mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön, kehittymismahdollisuuksia moneen suuntaan ja paljon yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä.

Työpaikka sijaitsee Kemianteollisuus ry:ssä (Eteläranta 10, Helsinki). Tehtävä edellyttää valitulle henkilölle tehtävää perusmuotoista turvallisuusselvitystä.

Ansioluettelot ja hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään 17.2.2019 mennessä osoitteen www.personnel.fi kautta. Tiedusteluihin vastaa Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Minna Haapala (029 505 1070, 6.2.2019 klo 10–11 sekä 13.2.2019 klo 10–11) sekä Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto (050 438 9247, 7.2. klo 9–10 ja 11.2. klo 10–11); muina aikoina Personnelin konsultti Timo Tuohimaa (0400 403 032).

Haku päättyi

17.02.2019

Työsuhde

Vakituinen

Työn laatu

Kokopäiväinen

Työ alkaa

Sopimuksen mukaan

Sijainti

Helsinki

logo: Huoltovarmuuskeskus

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus ry on valittu kahtena viime vuonna Suomen innostavimmaksi työpaikaksi pienten yritysten sarjassa.

www.kemianteollisuus.fi

 

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä yhteistyötä ohjaamalla Huoltovarmuusorganisaation sektorien ja poolien toimintaa.

www.huoltovarmuuskeskus.fi