Yliasiamies

Nykyisen yliasiamiehemme kauden päättyessä vuoden vaihteessa haemme yliasiamiestä 1.1.2020 alkavalle viisivuotiskaudelle vastaamaan Sitran toiminnan tehokkaasta ja tuloksellisesta johtamisesta. Yliasiamiehen nimittää Sitran hallintoneuvosto Sitran hallituksen esityksestä.

Hakemallamme henkilöllä on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta asiantuntijaorganisaation tulosvastuullisesta johtamisesta sekä hyvä suomen-, ruotsin- ja englanninkielen hallinta. Odotamme vankkaa osaamista Sitran tehtäväalueilla, laaja-alaista ymmärrystä yhteiskunnan eri sektoreiden toiminnasta ja kehityssuunnista, rohkeutta uudenlaisten ratkaisujen hahmottamiseen sekä kokemusta muutosprosessien läpiviennistä. Odotamme näyttöä tuloksellisesta sidosryhmäyhteistyöstä, laajoja ja vahvoja verkostoja, näyttöä toimimisesta kansainvälisissä yhteyksissä sekä näkemyksellisyyttä yhteiskunnan haasteisiin. Arvostamme innostavaa, modernia johtamisotetta, vahvoja vuorovaikutustaitoja ja modernien viestintäkanavien hallintaa.

Tarjoamme ainutlaatuisen, yhteiskunnallisesti vaikuttavan tehtävän, jossa voi luoda uusia tapoja parantaa Suomen kestävää hyvinvointia. Sitrassa pääset luotaamaan tulevaisuutta, toimimaan vision- ja suunnannäyttäjänä, kokeilijana ja konkreettisten ratkaisujen etsijänä.

Sitran hallintoneuvostolle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.personnel.fi viimeistään 27.5.2019 klo 16.00. Hakemukset avataan 28.5.2019 klo 10.00. Hakija voi ilmoittaa, ettei halua nimeään julkistettavan. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että Sitra noudattaa julkisuuslakia. Ruotsinkielinen ilmoitus löytyy osoitteessa www.personnel.fi

Lisätietoja antavat yliasiamiehen tehtävästä ja hausta: hallituksen puheenjohtaja Martti Hetemäki (7.5 klo 9.30 – 11.30 ja 23.5. klo 9.30 – 11.30), puh. +358 295 530 292 ja konsulttijohtaja Timo Tuohimaa puh. +358 400 403 032

Sitrasta organisaationa lisätietoja antavat viestintäjohtaja Veera Heinonen (8.5. klo 9.30 – 11.30 ja 21.5. klo 14.00 – 17.00), +358 294 618 505 ja asiamies Tapio Anttila (8.5. klo 9.30 – 11.30 ja 21.5. klo 14.00 – 17.00), puh. +358 294 618 283.

Haku päättyi

27.05.2019

Työsuhde

Määräaikainen

Työn laatu

Kokopäiväinen

Työ alkaa

1.1.2020

Sijainti

Helsinki

logo: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra)

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) on rohkea tulevaisuustalo, ennakointityön edelläkävijä ja riippumaton muutoksen ajuri, jolla on laajat yhteiskunnalliset verkostot. Suomen mittakaavassa Sitran asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat ainutlaatuisia. Työn tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus, joka syntyy tiiviissä yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Sitra on julkisena omarahoitteisena organisaationa muutoksentekijä, jonka kokeiluissa ja hankkeissa yhdistyvät uusin tieto ja osaaminen sekä vastuullinen tuloksellisuus. Katso tarkemmin www.sitra.fi  ja Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta 24.8.1990/717) ja 1366/2018.