Kuinka tunnistaa manipulatiivisuus rekrytointitilanteessa?


Aihe:

Aika ajoin rekrytointitilanteessa voi tulla vastaan ehdokas, joka vaikuttaa melkein liian hyvältä ollakseen totta. Hänen taustansa ja osaamisensa tuntuu sopivan täydellisesti haettuun tehtävään niin ansioluettelon kuin haastattelunkin perusteella. Toisaalta haastattelijalle voi jäädä kummallinen olo siitä, ettei jokin aivan täsmää ja ettei hän oikein saa otetta ehdokkaasta.

Kyse voi olla manipulaatiosta, vallankäytön muodosta, jossa pyritään ohjaamaan keskustelukumppanin mieltä niin taitavasti, ettei hän välttämättä edes huomaa olevansa vaikuttamisen kohteena. Manipulatiiviselle henkilölle on tyypillistä pinnallinen viehätysvoima, usein myös huoliteltu olemus ja harkittu ilmaisutyyli sekä aina suureellinen omanarvontunto. Hän vaikuttaa itsevarmalta ja rennolta tilanteissa, jotka tyypillisesti koetaan jännittäviksi. Hän pyrkii ohjaamaan hänestä itsestään syntyvää mielikuvaa ja hän on taitava kääntämään tosiasiat omaksi edukseen sekä taivuttamaan totuutta.

Manipulatiivisuus on riski yritykselle

Vaikutelmanluontikyvyn vuoksi manipuloija saa usein hyvän työpaikan ja etenee työelämässä. Manipulatiivinen henkilö voi toki ollakin kyvykäs tehtävään ja menestyä siinä, ainakin näennäisesti. Hän ei välttämättä ole halukas hoitamaan työtään, vaan menestyminen voi perustua kovan työn sijaan siihen, että hän saa puhumalla avainhenkilöt puolelleen ja kerää mainetta teettämällä työnsä lähelleen keräämillään tunnollisilla työntekijöillä.

Manipuloijat voivat aiheuttaa yrityksissä ja työelämässä mittaamattomia vahinkoja niin yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, maineeseen, työyhteisön ilmapiiriin kuin yksittäisten työntekijöiden terveyteenkin. Lähtiessään organisaatiosta manipuloija saattaa jättää jälkeensä kaaosmaisen tilan. Hän on voinut paitsi laiminlyödä vastuitaan, myös hyödyntää ryhmädynamiikan lakeja esimerkiksi riitauttaen ihmisiä keskenään. Omaa osuuttaan ongelmissa hän ei kuitenkaan näe, vaan kääntää syyt muiden vastuulle.

Manipulatiivisuuden varomerkit

Seuraavien haastattelun perusteella tehtävien havaintojen kohdalla on syytä olla tarkkana:

 • Ehdokas kertoo tosiasioita valikoiden tai kiertelee kysymyksiä.
 • Hän pyrkii asettumaan haastattelijan yläpuolelle esimerkiksi kyseenalaistamalla kysymyksiä, kieltäytymällä vastaamasta tai kysymällä vastakysymyksiä.
 • Hän pyrkii hallitsemaan ajankäyttöä hyvin pitkien vastausten kautta.
 • Hän johdattaa keskustelun jatkuvasti epäolennaisiin aiheisiin, ja haastattelijan on kerta toisensa jälkeen palautettava keskustelu olennaiseen.
 • Hänellä on ylikorostunut usko omiin kykyihinsä.
 • Hän ei näe mitään epäonnistumisia tai virheitä omana syynään.
 • Hänen vastauksissaan toistuu liiallinen yleistäminen: hän ei kykene antamaan konkreettisia esimerkkejä esimerkiksi omista aikaansaannoksistaan tai epäonnistumisistaan.
 • Pitkästäkään haastattelusta huolimatta hänestä ei saa selville konkreettista
 • Katsekontakti on usein intensiivinen ja haastattelijan henkilökohtaista tilaa haastava.
 • Historiasta käy usein ilmi jatkuvia työpaikan vaihdoksia sekä lukuisia uusia harrastuksia, koulutuksia, ihmissuhteita ja aktiviteetteja, joita on aloitettu, mutta ei saatettu loppuun – manipulatiivisuuteen usein liittyvä elämyshakuisuus ja pitkästymistaipumus voi ilmentyä siten, että kyllästyy nopeasti arkiseen puurtamiseen.
 • Hänellä ei ole yhtäkään entistä esimiestä suosittelijanaan.

Manipulointiyrityksiä on kuitenkin usein erittäin vaikeaa tunnistaa, sillä manipulatiiviset henkilöt osaavat luoda itsestään varsin vilpittömän kuvan. Vaikka ihmiset keskimäärin uskovat tunnistavansa valehtelun tarkasti, on se manipulatiivisten henkilöiden kohdalla erityisen vaikeaa, sillä he ovat valehdellessaankin hyvin luontevia. Lisäksi jo heränneet epäilykset voivat unohtua, sillä manipuloijat ovat taitavia manipuloimaan meitä myös tunnetasolla.

Mitä tehdä, jos epäilys herää?

Rekrytointitilanteessa kannattaa tarkistaa ehdokkaan henkilöhistoria tarkasti ja hänen esittämänsä faktat erityisen perusteellisesti. Kysy haastattelussa myös hänen kohtaamistaan ristiriita- tai vastakkainasettelutilanteista ja pyydä häntä arvioimaan omaa osuuttaan tapahtumien kulussa. Mahdollisissa jatkohaastatteluissa on hyvä olla useampi haastattelija, jotka voivat yhdessä pohtia ehdokkaasta heränneitä vaikutelmia ja hänen sopivuuttaan tehtävään. Kun haastattelijoita on useampia, on ehdokkaalla myös pienemmät mahdollisuudet johdattaa keskustelua.

Varo ylitulkintoja

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, etteivät yksittäiset yllä listatut havainnot viittaa automaattisesti henkilön manipulatiivisuuteen, eivätkä manipulatiiviset piirteet tee ihmisestä välttämättä työyhteisölle tuhoisaa. Monissa ihmisissä on manipulatiivisia piirteitä. Manipulatiivisuutta voikin ajatella eräänlaisena jatkumona, jonka alkupäässä ovat terveet, voimakastahtoiset ihmiset, joilla manipulatiivisuus voi ilmentyä satunnaisena tarpeena luoda hyvä vaikutelma itsestään tai johtaa tilannetta. Joten jos tämän kirjoituksen luettuasi elämäsi tuntuu vilisevän manipuloijia – hold your horses! Muutaman yksittäisen piirteen perusteella näin ei voi sanoa kenestäkään. Mikäli tässä vaiheessa pohdit, oletko sinä manipulatiivinen, ei hätää: paatunut manipulaattori ei koskaan pohtisi moista kysymystä.

Tekstiä varten on haastateltu Personnel Groupin konsulttijohtaja Taija Stoatia, joka on työskennellyt aiemmin vankilapsykologina ja rikostentekijöiden arviointityössä. Hän on lisäksi tutkinut manipulatiivisuutta tekeillä olevassa väitöskirjassa ja kirjoittanut aiheesta. Työkseen hän toteuttaa rekrytointipalveluita ja soveltuvuusarviota sekä valmentaa organisaatioiden esimiehiä vahvistamaan omia rekrytointi- ja haastatteluvalmiuksiaan, tukee esimiehiä haastavissa henkilöjohtamistilanteissa ja kouluttaa organisaatioiden asiakaspalvelutyötä tekeviä henkilöitä haastavien asiakkaiden kohtaamiseen.

 

 

Keskustele