Luovuus innovaatioiden lähteenä


Aihe:

Boreoutista kärsivä kokee stressiä siitä, etteivät työtehtävät ole omiin kykyihin nähden tarpeeksi haastavia ja mielenkiintoisia, vaikka työtehtävät sinänsä saattavatkin olla itselle soveltuvia. Boreoutista kärsivä saattaa kokea, ettei pääse käyttämään omia vahvuuksiaan ja onkin siksi, ehkä tietämättään, tylsistynyt töissä. Voisiko boreoutin taustalla olla oman motivaation puute tai työtehtävien/-ilmapiirin tylsyys. Miten sitten kehittää mielenkiintoa ja oppimista työssä, niin itse, kuin työnantajankin osalta? Puuttuuko työpaikoilta luovuus ja vapaus?

Luovuuden tiedetään vaikuttavan merkittävästi mm. ongelmanratkaisukykyyn, suunniteluun ja päätöksentekoon.  Luovuutta pidetäänkin oppimisen pohjana, koska tällöin konstruktuoidaan jotakin uutta, mutta tarkoituksenmukaista ja merkityksellistä. Luovuus onkin innovaatioiden lähde. Luovuus ei kuitenkaan synny itsekseen, vaan taustalle tarvitaan jo karttunutta tietoa ja taitoa, jotta voidaan huomata ympäristössä epäjohdonmukaisuuksia tai ongelmia, jotka kaipaavat ratkaisua. Ymmärrys asioiden lainalaisuuksista ja kokemus synnyttää oivalluksia.

Miten luovuutta voi kehittää? Yksilötasolla vaaditaan taitoa ja kokemusta tuottaa ideoita, mutta myös taitoa kriittisesti arvioida sekä tarkastella ideoiden merkityksellisyyttä ja tehokkuutta. Myös muiden ihmisten ja ympäristön merkitys luovuuden kehittämisessä on merkittävä. Tarvitsemme vapaan ja itseilmaisua tukevan ympäristön ja mahdollisuuden kopioida, matkia ja yhdistää jo keksittyjä asioita, jotta voimme kehittää jotakin uutta.

Tähän tarvitaan myös uteliaisuutta. Jo lapsena oppiminen tapahtui uteliaisuuden kautta, joten miksei myös aikuisena.  Tutkimuksissakin on todettu, että uteliaisuus on avain kehittymiseen ja oppimiseen. Uteliaisuus vie meitä eteenpäin, auttaa oppimaan ja etsimään tietoa, mitä tarvitaan innovaatioiden kehittämisessä. Tärkeää on myös huomata, että uteliaisuuteen liittyy epävarmuutta. Emme tiedä mitä tulemme löytämään ja mitä seuraavaksi tapahtuu, joten olemme entistä valppaampia ja avoimempia oppimaan. Ehkä työpaikoillakin tarvitaan enemmän vapautta kehittää omia työtehtäviään ja hyödyntää omia vahvuuksiaan, jotta mielenkiinto ja luova työskentely kohentuisi. Näin saataisiin ehkä lisättyä mielekkyyttä työhön ja mahdollisuuksia luoda uusia haasteita.

 

Keskustele