Mitä suorahakukontaktoinnit tarjoavat asiakkaalle ja ehdokkaalle?


Aihe:

Nautin hyvistä, antoisista keskusteluista ehdokkaiden kanssa. Ne ovat minun työssäni ehdottomasti top 3 -listalla. Mutta mitä hyötyjä näistä puheluista on muille osapuolille?

Puhelun tarkoitus ja lähtökohta on asiakkaallamme avoinna oleva positio. Toimimme suorahakuprosessissa asiakasorganisaatiomme

  1. yrityskulttuurin sanansaattajina
  2. työnantajamielikuvan välittäjinä
  3. brändin vahvistajina ja tunnettuudeen lisääjinä.

Puhelut tarjoavat ehdokkaille uramahdollisuuksia, mutta mahdollistavat myös syvempää pohdintaa omasta urapolusta sekä työmarkkinoiden tilanteesta.

  1. Pohdintaa ja sparrausta

Mahdollisuuden pysähtyä miettimään omaa työtään nykytilanteessa, toiveita tulevasta ja uratavoitteita ylipäätään. Researcherin tai konsultin kanssa voi sparrailla myös näistä yllä mainituista ja käydä keskustelua ylipäätään työnhakuun ja hakuprosessiin liittyvistä aiheista.

  1. Verkostoja

Vaikkei nyt olisikaan oikea aika uusille mahdollisuuksille, eikä keskusteluja jatkettaisi pidemmälle, on verkostoituminen aina järkevää. Lyhyt keskustelu antaa Researcherille kuvan osaamisesta ja kiinnostuksestasi, josta on hyvä jatkaa joskus tulevaisuudessa.

  1. Tietoa markkinatilanteesta

Luottamuksellinen informaatio oman alan työpaikoista, tämän hetken trendeistä ja tehtävien sisällöstä kiinnostaa, mutta on myös hyödyllistä tietoa urasuunnittelua varten. Mikäli keskustelut eivät etenisi alkua pidemmälle ja yritys jäisi anonyymiksi, on keskustelu silti antoisa laajemman kuvan saamiseksi markkinasta. Joissain tapauksissa tarjous saattaa tulla toiselta toimialalta, jolloin keskustelu tarjoaa uutta informaatiota oman toimialan ulkopuolelta.

 

Mikä olikaan ajatukseni teille tuotavaksi? Ihan yksinkertaisuudessaan se, että hyvästä puhelusta hyötyvät kaikki kolme osapuolta. Kuulemisiin!

Keskustele