Noora Koskiahteen uratarina – matkalla assistenttivastaavasta kohti psykologin uraa


Aihe:

Personnelin vastaava henkilöarviointiassistentti, vuoden päästä psykologiksi valmistuva Noora Koskiahde, tunnetaan Personnelilla aurinkoisuudestaan, aikaansaavuudestaan ja järjestelmällisyydestään. Jututin Nooraa assistenttien työstä, Personnelilla työskentelystä ja hänen urasuunnitelmistaan.

Hyvä ilmapiiri on taannut viihtymisen

Noora aloitti Personnelilla työskentelyn kolme vuotta sitten. Hän oli pohtinut jonkin aikaa tahtovansa tehdä psykologian opintoihinsa liittyviä töitä ja tutustua henkilöarviointialaan opiskelun ohella. Hän törmäsi hakuilmoitukseen, jossa Personnelille etsittiin uutta henkilöarviointiassistenttia ja lähetti hakemuksen.

Heti ensimmäisestä haastattelusta lähtien minulla oli tosi hyvä fiilis Personnelista ja pystyin näkemään jo itseni työskentelemässä täällä, Noora muistelee.

Nooran ensivaikutelma osui oikeaan: hän sai paikan ja on viihtynyt Personnelilla todella hyvin. Parasta Personnelin työyhteisössä on Nooran mielestä päivittäinen työkavereiden kohtaaminen, huumori ja rento ilmapiiri. Assistentin näkökulmasta Personnelin organisaatiokulttuuri on tasa-arvoinen ja avoin.

Noora kertoo, että assistenttitiimin ilmapiiri on todella hyvä ja yhteispeli toimii. Assistentit viettävät aikaa yhdessä myös töiden ulkopuolella, ja Noora mainitseekin seuraavan ”assari-illan” olevan muutaman päivän päästä haastattelusta.

Meininkiämme kuvastaa hiljattain pidetty tiimimme palaveri, jossa nauru raikasi siihen malliin, että viereisessä huoneessa istuva konsultti tuli ihmettelemään mitä neukkarissa oikein tapahtuu.

Koordinointia, havainnointia ja vastuuta

Henkilöarviointiassistentin työhön Personnelilla kuuluu muun muassa henkilöarviointipäivien koordinointi, testien esitys, ryhmätilanteiden havainnointi sekä yhteistyö konsulttien kanssa. Noora on pitänyt erityisesti siitä, kuinka työssä pääsee olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, mikä tekee jokaisesta päivästä erilaisen.

Ehdokkaiden havainnointi, johtopäätösten tekeminen havaintojen pohjalta, niiden luotettavuuden punnitseminen ja objektiivisena pysyminen on työssä puolestaan haastavinta, mutta tuntuu samalla hyödylliseltä opilta tulevia psykologin töitä ajatellen, Noora pohtii.

Noora kertoo hyötyneensä assistentin työssä siitä, että hän kestää hyvin painetta ja työkuormaa ilman, että se vaikuttaa hänen mielialaansa, asiakaspalveluhenkisyyteensä tai työskentelyn tarkkuuteen. Hän nimeää vahvuudekseen myös oma-aloitteisuuden ja itsenäisen vastuunoton. Nämä piirteet huomattiin nopeasti Nooran aloitettua Personnelilla, ja pian häntä pyydettiinkin vastaavaksi assistentiksi.

Vastaavana assistenttina tehtäviini kuuluu assistentin ydintyön lisäksi assistenttityön laadusta vastaaminen, menetelmäkehitys sekä uusien assistenttien rekrytointiin osallistuminen ja perehdyttämisestä vastaaminen. Pidän tästä lisävastuusta: mitä vastuullisempi ja haastavampi tehtävä, sen parempi.

Urheilupsykologian tulevaisuuden lupaus

Noora opiskelee parhaillaan psykologian maisteriopintoja ja kirjoittaa graduaan. Lähitulevaisuudessa siintää myös opintoihin kuuluva psykologiharjoittelu kliinisen nuoriso- tai aikuispsykiatrian parissa sekä valmistuminen psykologian maisteriksi ja laillistetuksi psykologiksi.

Pitkän tähtäimen haaveenani olisi päästä hyödyntämään kliinisen psykologin osaamista urheilukontekstissa, joka on minulle tuttu vuosiltani kilpapurjehtijana ja purjehdusvalmentajana. Urheilijoiden mielenterveysongelmiin ei mielestäni Suomessa osata vielä puuttua niin hyvin kuin olisi tarpeen.

Noora suunnittelee opiskelevansa tulevaisuudessa urheilu- ja liikuntapsykologian maisterintutkinnon ja tekevänsä mielenterveystyötä urheilijoiden parissa. Noora on jo ottanut ensimmäisiä askeleita tavoitteitaan kohti: hän opiskeli Ruotsissa opiskelijavaihdossaan urheilupsykologiaa ja on aloittanut hiljattain psyykkisen valmennuksen projektin purjehdusseurassa.

Kiinnostaako henkilöarviointiassistentin työ?

Kysyin lopuksi Nooralta vinkkejä niille, jotka ovat kiinnostuneita assistentin työstä henkilöarviointien parissa. Tässä Nooran neuvoja:

”Assistentin työ on hyvää ja monipuolista kokemusta kenelle vain psykologian, kasvatus- tai käyttäytymistieteiden opiskelijalle. Kannattaa siis hakea, vaikkei ura rekrytointimaailmassa kiinnostaisi pidemmällä tähtäimellä! Älä arkaile hakemista, vaikka olisit aloittanut opinnot vasta hiljattain, sillä työn oppii pitkälti tekemällä. Ole aktiivinen ja lähetä rohkeasti avoin hakemus ja CV – meidänkin tiimistämme monet ovat päässeet töihin nimenomaan tätä kautta!”

Keskustele