Organisaation kehittäminen

Personnel on HENRY ry:n Platinakumpppani organisaatioiden kehittämisessä. Vaikuttava toimintamme perustuu tutkittuun tietoon, jota tukee myös eri alojen tutkimustyötä hyödyntävä professorineuvostomme.

 

Johtamisen ja henkilöstön kehittämisen palveluitamme

Muutostuki

Muutososaamisemme perustuu kykyymme tulkita, jäsentää ja suunnitella muutosta kanssasi. Tuemme kokemuksellamme työyhteisösi tavoitteellista muutosta (mm. toiminnan muuttuminen, integraatio, kulttuuri) antaen konkreettisia muutosvalmiuksia sekä johdolle, esimiehille että tiimin jäsenille. Usein lähdemme liikkeelle visiosta ja arvoista ja rakennamme niistä muutoksen askeleita yhdessä. Vaikuttavassa muutostuessamme korostuvat oman toiminnan aktiivinen vastuu, keskinäisen muutosymmärryksen ja tavoitteen konkretisointi sekä organisaatiosi kulttuurin edelleen kehittäminen muutosta edistäväksi.

Muutos on jatkumo, mitä seuraavaksi tavoitellaan?

Johtoryhmätyön kehittäminen

Edistämme aloittavan tai jo kokeneemman johtoryhmän yhteistä onnistumista vahvistamalla ryhmän roolia, keskinäistä luottamusta sekä tekemisen tavoitteellisuutta. Autamme johtoryhmää päivittämään organisaation johtamisjärjestelmää ja käytäntöjä sekä johtoryhmän omia tuloksellisia työskentelytapoja. Keskeistä on johtoryhmän yhteinen tavoite. Management Audit (vahvuusanalyysi) antaa hyvän lähtötiedon johtoryhmän kehittämiselle. Sama pätee myös hallitustyöskentelyyn, johon johtoryhmätyön kehittämisen viitekehyksemme sopii hyvin.

Millainen johtoryhmä, sellainen työkulttuuri – mitä te tavoittelette?

Esimiesvalmennukset

Valmennuksessamme osallistuja on oman toimintansa aktiivinen kehittäjä, ei koulutuksellisen tiedon passiivinen vastaanottaja. Tuemme esimiestä sekä taidollisessa mutta erityisesti esimiestilanteiden reflektiivisessä kehittämisessä. Valmennusten teemat kattavat kaikki tavoitteellisen esimiestyön näkökulmat oman roolin haltuunotosta luottamuksen rakentamiseen ja yksilölliseen johtamiseen haasteellisia tilanteita unohtamatta. Esimiesvalmennusta tuetaan usein myös hyödyntämällä 360-palautetta sekä coachauksen keinoin.

Miten olette määritelleet esimiesosaamisen?

Työyhteisötaidot – yhdessä onnistuminen

Esimiestyön kehittämiseen on satsattu viime vuosina paljon. Olennaista on kehittää tiimiläisten valmiuksia ja omaa vastuunottoa yhdessä onnistumisesta. Työyhteisötaitojen kehittämisen perusajatus on, että jokainen ottaa vastuun omasta työstään, osaamisensa kehittämisestä sekä tuloksellisesta yhteistoiminnastaan työyhteisössä. Työyhteisötaitojen kehittäminen onkin osoittautunut viime vuosina erityisen vaikuttavaksi tavaksi organisaation toiminnan tuloksellisuuden vahvistamisessa. Erilaisten toimintatyylien näkyväksi tekeminen toimintatyylianalyysin kautta avartaa ja tukee yhteistyötä.

Kenen vastuulla on yhdessä onnistuminen?

Sovittelu

Toisinaan asiat menevät työyhteisössä pahasti solmuun. Ihmiset eivät tule toimeen keskenään ja työskentely ei etene. Autamme silloin sovittelun keinoin. Sovitteluprosessi alkaa yhteisellä infotilaisuudella ja jatkuu yksilöhaastatteluilla. Tärkein uuden alun ja yhteisen ymmärryksen luomisen foorumi on sovittelupäivä, jossa on tilaa ja aikaa kiireettömästi käsitellä asioita ja löytää yhteisiä uusia pelisääntöjä, joiden avulla työskentely normalisoituu. Muutaman kuukauden kuluttua pidettävässä seuranta tilaisuudessa tyypillisesti huomataan, että solmu on lähtenyt aukeamaan. Sovittelijoidemme rakentava ja tilannetta rauhoittava rooli saa poikkeuksetta kiitosta.

Milloin olisit voinut jo hyödyntää sovittelua?

Asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon coaching

Välillä on tarkoituksenmukaista tarkastella työtään, sen tavoitteita ja yhteistyötilanteita kokeneen valmentajan kanssa. Miten tunnistan uusia mahdollisuuksia omassa roolissani suhteessa toisiin? Miten kehitän omaa toimintaani siten, että se tukee myös toisten onnistumista? Oman tuloksellisen vuorovaikutuksen ja toimeenpanokyvyn vahvistuminen on coaching prosessin konkreettista, motivoivaa antia. Kokeneet valmentajamme osaavat sekä antaa tukea että tuloksellisesti haastaa sinut prosessissa, jonka avulla myös oma jaksaminen vahvistuu.

Kuka on sinun työsi paras asiantuntija?

Uudelleensijoittumisohjaus

Entä jos työt loppuvatkin? Muutosturva on konkreettinen tapa tarjota uudelleensijoittumisohjaus irtisanottavalle. Uudelleensijoittumisohjauksemme ei ole pelkästään cv:n ja työhakemuksen päivittämistä, vaan lähdemme aina liikkeelle elämänhallinnan kysymyksistä, miten mennään eteenpäin? Jatkamme uranhallinnan kysymyksillä. Ja toki tuemme myös työnhaussa, jossa nykypäivänä tärkeitä kanavia ovat piilotyöpaikat, verkostot ja sosiaalinen media perinteisempien keinojen rinnalla. Tilanteen mukaan uudelleensijoittumispalvelumme muodostuu kuudesta – kymmenestä ohjauskerrasta ja vahvuusanalyysistä itsereflektion tukena.

Jonkin loppuminen on myös uuden alkamista – onneksi!

HR konsultointi/ coaching

Useilla konsulteillamme on myös itsellä pitkä HR-tausta, joka antaa mahdollisuuden HR-kollegan tukemiseen konsultoinnin/ coachingin keinoin. Nämä keskustelut ovat myös HR:n oman kehittymisen kannalta tärkeitä. Olemme rakentaneet henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa, osaamiskuvauksia ja johtamisjärjestelmää, HR organisoitumista ja henkilöstökartoituksen tulosten hyödyntämistä. Palvelumme saakin kiitosta siitä, että voimme siinä yhdistää monipuolisen HR-kokemuksen ja nykyroolissa tehtävät jatkuvat havainnot ja ideat eri työyhteisöjen onnistuneista kehittämistoteutuksista sinun työyhteisösi hyödyksi.

Aina ei tarvitse pärjätä yksin, missä asiassa voimme nyt olla tukenasi?

Ota yhteyttä

 

Olli-Pekka Ihalainen

Seniorikonsultti

Helsinki

olli-pekka.ihalainen@personnel.fi

+358 44 0100 634

 

Mika Ahlfors

Executive Search & Development Consultant, psykologi

Tampere

mika.ahlfors@personnel.fi

+358 40 586 8464

 

Miikka Uurto

Seniorikonsultti

Turku, Helsinki, Tampere, muu Suomi

miikka.uurto@personnel.fi

+358 50 527 1868

Ota yhteyttä

Vastaamme kaikkiin kyselyihin nopeasti, yleensä samana työpäivänä.

Kuinka voimme auttaa?

Nimi

Yritys

Sähköposti

Puhelinnumero

Toimipiste
Aihe

Asiakkaitamme

Personnel on tehnyt soveltuvuusarvion lukuisista nykyisistä työntekijöistämme. Toiminta on ollut nopeaa ja luotettavaa. Parasta on se, että he pystyvät peilaamaan hakijoita suhteessa nykyorganisaatioomme pitkän yhteisen kokemuksemme ansiosta.

Kauppalehti

Yhteistyömme Personnelin kanssa on jatkunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Yksi keskeinen vahvuus Personnelin osalta on ollut ymmärtää, miten aiempia kokemuksia avainhenkilöiden menestymisestä on voitu hyödyntää uusien rekrytointien tavoiteprofiilien määrittelyssä. Myös prosessien läpivienti on ollut aina tehokasta ja laadukasta.

Mars Finland

Pitkäaikainen yhteistyömme myötä Personnel tuntee hyvin yhtiömme henkilöstötavoitteita ja pystyy kohdentamaan palveluja tasmällisesti tarpeisiimme

Okmetic

Personnel on ollut rekrytointikumppanimme siitä lähtien, kun meitä oli 6 henkilöä. Nyt meitä on yli 400

Solita

Personnelin asiantuntemus ja näkemys on merkittävästi helpottanut rekrytointipäätöksiämme.

Metsähallitus

Pitkäaikainen yhteistyömme Personnelin kanssa on nopeuttanut ja tehostanut rekrytointiprosessiamme.

Motiva

Asiantuntijat

Eezy

VMP, Smile, Personnel, Extraajat, Enjoy, Voima, Corporate Spirit ja Eezy.

Tekevät unelmien työelämästä totta nyt yhtenä Eezynä.

Lisää Eezystä >
Palaa vanhalle sivulle >