Organisaation kehittäminen

Milloin on oikea hetki tehdä organisaation toimivuutta parantavia ratkaisuja? Miten suunnitella ja ennakoida, kun kaikki muuttuu niin nopeasti? Miten tunnistaa osaamisvaje, jaksamisongelma tai muutosväsymys? Millaiset ohjausliikkeet ovat sopivan kokoisia? Entä miten työyhteisön tasapaino ja hyvä henki saadaan säilymään? Olemme tehneet työtä satojen organisaatioiden ja tuhansien ihmisten kanssa. Ei ole kahta samanlaista ja silti tietyt kuviot tuntuvat toistuvan. Millainen on sinun työyhteisösi tarina?


Miten voimme auttaa?

Vuosien varrella olemme olleet asiakkaidemme tukena mm. näissä teemoissa

Muutostuki

Tuemme kokemuksellamme työyhteisösi muutosta antaen valmiuksia sekä johdolle, esimiehelle että tiimin jäsenille vaikuttavan muutoksen toteuttamiseen. Kaikkien rooli yhdessä onnistumiselle on keskeinen. Vaikuttavassa muutostuessa korostuvat yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen, henkilökohtainen muutossuunnitelma sekä ymmärrys toteuttaa muutosta tavoitteellisena prosessina. Tärkeintä muutoksessa on lisätä hallinnan tunnetta, merkityksellisyyttä ja muutostarpeen ymmärrettävyyttä. Olemme mielellämme muutoksessa tukenanne.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmän rooli toimitusjohtajan tukena ja organisaation tulevaisuuden rakentajana on keskeinen mutta kokemuksemme mukaan monesti johtoryhmällä ei ole yhteistä käsitystä työskentelyn tavoitteesta, sen työskentelytavat ovat tehottomia tai vuorovaikutus on epätarkoituksenmukaista. Haluamme edistää johtoryhmän yhteistä onnistumista, joka perustuu mm. keskinäiseen luottamukseen, kirkkaaseen tavoitteeseen, yhdessä sovittuihin työskentelytapoihin, hedelmälliseen vuorovaikutukseen ja sparraukseen sekä selkeään johtamisjärjestelmään. Johtamisen kokonaiskuva selviää tietenkin parhaiten management auditin avulla.

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennuksemme on aina työyhteisökohtainen, toiminnan tavoitteita tukeva toteutus. Valmennuksessamme osallistuja on oman toimintansa aktiivinen kehittäjä, ei koulutuksellisen tiedon passiivinen vastaanottaja. Tuemme esimiestä sekä taidollisessa mutta erityisesti esimiestilanteiden kautta tapahtuvassa reflektiivisessä johtamisvalmiuksien kasvattamisessa. Lähdemme liikkeelle tyypillisesti organisaationne arvoista ja strategiasta, johdamme niistä yhteistyössä kanssanne johtamiskompetenssit ja lähdemme yhteistuumin vahvistamaan juuri sitä esimiesosaamista, josta työyhteisössänne on eniten tavoitteellista hyötyä. Esimiesvalmennusta voidaan tukea myös coachauksen keinoin.

Työyhteistötaidot

Esimiestyön kehittämiseen on satsattu viime vuosina paljon. On kuitenkin tärkeää tukea myös tiimiläisten valmiuksia ja omaa vastuunottoa yhdessä onnistumisesta. Työyhteisötaitojen perusajatus on se, että jokainen on vastuussa omasta työstään, työn ja osaamisensa kehittämisestä sekä käyttäytymisestään ja toiminnastaan työyhteisössä. Työyhteisötaitojen kehittäminen on osoittautunut viime vuosina erityisen vaikuttavaksi tavaksi organisaation toiminnan uudistamisessa. Tämä vuosi voisi olla Yhdessä onnistumisen vahvistamisen vuosi!

Sovittelu

Toisinaan asiat menevät työyhteisössä pahasti solmuun. Ihmiset eivät tule jostakin syystä toimeen keskenään ja työtkään eivät enää suju niin kuin pitäisi. Olemme olleet monien organisaatioiden apuna tällaisissa tilanteissa sovittelun keinoin. Sovitteluprosessi alkaa yhteisellä infotilaisuudella ja jatkuu yksilöhaastatteluilla. Tärkein uuden alun ja yhteisen ymmärryksen luomisen foorumi on kuitenkin sovittelupäivä, jossa on tilaa ja aikaa kiireettömästi käsitellä asioita ja löytää yhteisiä uusia pelisääntöjä, joiden avulla arki saadaan sujumaan. Muutaman kuukauden kuluttua järjestetään seurantatilaisuus, jossa tyypillisesti huomataan, että solmu on lähtenyt aukeamaan. Sovittelijoiden rakentava ja tilannetta rauhoittava rooli saa lähes poikkeuksetta kiitosta. Mitä pikemmin pulmia ryhdytään ratkomaan, sitä parempi on lopputulos.

Esimiesten ja johdon yksilö- ja ryhmäcoaching

Miten kehitän omaa toimintaani siten, että se tukee myös toisten tuloksellisuutta? Oman vuorovaikutuksen ja toimeenpanokyvyn edelleen kehittäminen on coaching prosessin konkreettista antia. Kokeneet valmentajamme osaavat sekä antaa tukea että tuloksellisesti haastaa sinut prosessissa, jonka avulla myös oma työn mielekkyys vahvistuu.

Uudelleensijoittumisohjaus

Mitä tehdä kun työt loppuvat? Mikä neuvoksi, kun mietitään työsuhteen purkua? Muutosturva on päivän sana, ja yksi tapa sitä tarjota on uudelleensijoittumisohjaus, josta meillä Romanassa on kahdenkymmenen vuoden kokemus. Uudelleensijoittumisohjauksemme ei ole pelkästään cv:n ja työhakemuksen päivittämistä, vaan lähdemme aina liikkeelle kriisin- ja elämänhallinnan kysymyksistä. Miksi näin kävi? Mitä tästä voi oppia? Mitä ilon aiheita elämässä on joka tapauksessa jäljellä? Jatkamme uranhallinnan kysymyksiin. Ja toki tuemme myös työnhaussa, jossa nykypäivänä tärkeitä ovat piilotyöpaikat, verkostot ja sosiaalinen media perinteisempien keinojen lisäksi. Tilanteen mukaan uudelleensijoittumisohjausprosessimme muodostuu kuudesta – kymmenestä ohjauskerrasta ja mahdollisesti vahvuusanalyysistä itsereflektion tukena. Tulokset ovat hyviä.

Yhteystiedot

Sari-Anne Poikkijoki

Seniorikonsultti, kehitysvastaava

Turku, Helsinki

sari-anne.poikkijoki@romana.fi

+358 50 5167 399

Olli-Pekka Ihalainen

Seniorikonsultti

Helsinki ja muu Suomi

olli-pekka.ihalainen@romana.fi

+358 44 0100 634

Mika Ahlfors

Executive Search & Development Consultant, psykologi

Tampere

mika.ahlfors@personnel.fi

+358 40 586 8464

Ota yhteyttä

Vastaamme kaikkiin kyselyihin nopeasti, yleensä samana työpäivänä.

Kuinka voimme auttaa?

Nimi

Yritys

Sähköposti

Puhelinnumero

Toimipiste
Aihe

Asiakkaitamme

Personnel on tehnyt soveltuvuusarvion lukuisista nykyisistä työntekijöistämme. Toiminta on ollut nopeaa ja luotettavaa. Parasta on se, että he pystyvät peilaamaan hakijoita suhteessa nykyorganisaatioomme pitkän yhteisen kokemuksemme ansiosta.

Kauppalehti

Yhteistyömme Personnelin kanssa on jatkunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Yksi keskeinen vahvuus Personnelin osalta on ollut ymmärtää, miten aiempia kokemuksia avainhenkilöiden menestymisestä on voitu hyödyntää uusien rekrytointien tavoiteprofiilien määrittelyssä. Myös prosessien läpivienti on ollut aina tehokasta ja laadukasta.

Mars Finland

Pitkäaikainen yhteistyömme myötä Personnel tuntee hyvin yhtiömme henkilöstötavoitteita ja pystyy kohdentamaan palveluja tasmällisesti tarpeisiimme

Okmetic

Personnel on ollut rekrytointikumppanimme siitä lähtien, kun meitä oli 6 henkilöä. Nyt meitä on yli 400

Solita

Personnelin asiantuntemus ja näkemys on merkittävästi helpottanut rekrytointipäätöksiämme.

Metsähallitus

Pitkäaikainen yhteistyömme Personnelin kanssa on nopeuttanut ja tehostanut rekrytointiprosessiamme.

Motiva

Asiantuntijat