De bästa förmågorna
för viktiga val

Ta kontakt

Lediga tjänster

No open positions in English right now.

visa alla öppna positioner (på finska)

Referenser

Personnel har lämplighetsbedömt många av våra nuvarande anställda. Verksamheten har varit snabb och tillförlitlig. Det bästa är att de tack vare vår långa gemensamma erfarenhet kan pejla sökande i förhållande till vår nuvarande organisation.

Kauppalehti

Sympa har i åratal varit kund hos Personnel. Vi är ytterst nöjda med den högklassiga servicen i alla skeden av rekryteringen. Särskilt fint är det att en bekant kontaktperson har kunnat hitta exakt rätt arbetstagare, med rätt personlighet, för den kontinuerligt växande Sympafamiljen. Därigenom har vi kunnat undvika felrekryteringar.

Sympa

Vårt samarbete med Personnel har pågått utan avbrott sedan 1995. En av personnels centrala styrkor har varit att förstå att tidigare erfarenhet av hur nyckelpersoner klarar sig kan utnyttjas när målprofilerna definieras vid nyrekrytering. Processerna har också alltid genomförts effektivt och högklassigt.

Mars Finland

Vårt långvariga samarbete innebär att Personnel är väl insatt i personalmålen i vårt företag och kan rikta sina tjänster så att de exakt motsvarar våra behov.

Okmetic

Personnels sakkunskap och överblick har i hög grad underlättat våra rekryteringsbeslut.

Metsähallitus

Vårt långvariga samarbete med Personnel har försnabbat och effektiverat vår rekryteringsprocess.

Motiva

Personnel har varit vår rekryteringspartner ända sedan vi var 6 personer. Nu är vi över 400.

Solita

Detta var några plock bland våra fler än 300 nöjda kunder.

Du kan bli en av dem!

Personnel på sociala medier

Ta kontakt

Helsinki

Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
Puh. 010 820 1800
helsinki@personnel.fi

Ihmiset &
saapumisohjeet

Tampere

Hämeenkatu 13 A
33100 Tampere
Puh. 03 3138 0400
tampere@personnel.fi

Ihmiset &
saapumisohjeet

Jyväskylä

Technopolis Innova 1
Piippukatu 11
40100 Jyväskylä
Puh. 010 820 1801
jyvaskyla@personnel.fi

Ihmiset &
saapumisohjeet

Oulu

Isokatu 50
90100 Oulu
Puh. 010 820 1801
oulu@personnel.fi

Ihmiset &
saapumisohjeet

Seinäjoki

Kampusranta 9 C
60100 Seinäjoki
Puh. 03 3138 0400
seinajoki@personnel.fi

Ihmiset &
saapumisohjeet

Joensuu

Koskikatu 13
80100 Joensuu
Puh. 050 444 2478
timo.riissanen@personnel.fi

Ihmiset &
saapumisohjeet