Taija Stoatin uratarina – kriminaalipsykologista henkilöarvioinnin huippuasiantuntijaksi


Aihe:

Konsulttijohtaja ja psykologi Taija Stoat on työskennellyt rekrytointien ja soveltuvuusarviointien parissa Personnel Groupissa vuodesta 2008.

Ensimmäisen kerran hän tutustui alaan työskennellessään soveltuvuusarviointeja tekevässä firmassa Irlannissa psykologian opintojensa ohessa ja jonkin aikaa niiden jälkeen. Suomeen muuttaessaan hän jatkoi psykologian opintojaan saadakseen pätevyyden toimia psykologina Suomessa. Opintojen ohella hän toimi Personnel-yhtiöissä soveltuvuustutkimusassistenttina.

Opiskeluajoistaan lähtien Taija on ollut kiinnostunut työ- ja organisaatiopsykologian lisäksi myös kriminaalipsykologiasta. Valmistuttuaan hän työskentelikin monen vuoden ajan vankilapsykologina sekä rikostentekijöiden arviointityössä. Jossain vaiheessa työ järjestäytyneen rikollisuuden sekä vakivalta- ja seksuaalirikollisten parissa alkoi tuntua kuormittavalta.

– Törmäsin työpaikkailmoitukseen, jossa PD Search (nykyinen Personnel Group) etsi uutta henkilöstökonsulttia. PD Searchin Janne, Jouni ja Timo olivat tuttuja minulle Personnel-yhtiöiden ajalta. Soitin Jannelle ja aloitin työt henkilöstökonsulttina tammikuussa 2008, Taija kertoo.

Vaikka kriminaalipsykologia ja rekrytointien maailma voivat äkkiseltään vaikuttaa olevan kaukana toisistaan, on kriminaalipsykologian kokemuksesta ollut lyömätön etu konsulttijohtajan työssä.

– Työhistoriani myötä silmäni on kehittynyt havaitsemaan manipulatiivisuutta ja muita ei-suotavia persoonallisuuden piirteitä, jotka voivat tuoda ongelmia työpaikoille, Taija pohtii.

Manipulatiivisen käyttäytymisen tunnistaminen rekrytointitilanteessa ja työyhteisössä onkin nykypäivänä Taijan erikoisosaamista. Hän valmentaa organisaatioiden esimiehiä vahvistamaan omia rekrytointi- ja haastatteluvalmiuksiaan, tukee esimiehiä haastavissa henkilöjohtamistilanteissa sekä kouluttaa erilaisten organisaatioiden asiakaspalvelutyötä tekeviä henkilöitä haastavien asiakkaiden kohtaamiseen.

Taijan asiantuntemusta on aika-ajoin hyödynnetty myös mediassa ja tv:ssä.

– Ne ovat aina työintoa lisääviä projekteja perustyön ohella ja välillä olen päässyt niissä hyödyntämään kriminaalipsykologian osaamistani, välillä puolestaan rekrytointiin liittyvää osaamistani. Se pitää virettä yllä kun voin hyödyntää molempia.

Taijan arki konsulttijohtajana koostuu eri asiakasorganisaatioiden kanssa toteutettavista rekrytointiin tai soveltuvuusarviointeihin liittyvistä toimeksiannoista. Työviikkoihin kuuluu myös esimiestyötä, menetelmäkehitystä ja kouluttamista.

– Parasta työssäni on asiakkaiden kanssa tehtävä työ. Voin edesauttaa sitä, että oikeat henkilöt tulevat valituksi oikeille paikoille ja sitä kautta auttaa asiakasorganisaatioita menestymään sekä auttaa ihmisiä viihtymään työyhteisössä ja motivoitumaan omasta työstään.

Pitkät asiakassuhteet ovat Taijalle erityisen mielekkäitä. Tuttuihin organisaatioihin on mielekästä arvioida ihmisiä kun niihin valittujen henkilöiden menestymistä pääsee seuraamaan ja saamaan sitä kautta palautetta myös omasta työstään.

Taija on viihtynyt Personnelilla pian 10 vuoden ajan. Mielenkiintoisen työnkuvan ohella tärkeänä syynä on Personnelin organisaatiokulttuuri.

– Meillä on ollut johtovapaa, hierarkiavapaa ja palaverivapaa työskentelykulttuuri, joka on ollut ultramoderni. Personnelilla on ymmärretty, minkälainen työskentelykulttuuri motivoi asiantuntijoita, Taija kertoo.

Taijan mukaan asiantuntijoille annetaan Personnelilla paljon vapautta, mutta toisaalta kaikki ovat itsenäisessä tulosvastuussa omasta työstään ja omasta asiakaskunnastaan. Lisäksi Personnelin työntekijät on valikoitu tarkasti, jonka myötä työntekijät ovat keskenään saman henkisiä, eikä henkilöiden välisiä jännitteitä ole syömässä energiaa tehokkaalta työntekemiseltä.

Rekrytointiala on muuttunut sinä aikana, kun Taija on työskennellyt alalla. Digitalisoituminen on tuonut mukanaan sen, että yhä enemmän toivotaan joustavuutta perinteiseen soveltuvuusarviointikonseptiin esimerkiksi etätehtävien ja digitaalisten menetelmien muodossa. Joissain maissa on näkynyt merkkejä menetelmien pelillistymisestä – tähän liittyvää kehitystä Taija seuraa mielenkiinnolla. Selkeänä trendinä hän näkee myös suorahaun yleistymisen ja ilmoitushaun vähentymisen.

Vapaa-ajallaan Taija joogaa ja meditoi päivittäin, panostaa parisuhteeseensa ja edistää kriminaalipsykologian alan väitöskirjaansa silloin, kun työkiireiltään ehtii. Tuoreena lisäyksenä Taijan elämässä on labradorinnoutajapentu Nandi, Personnelin osa-aikainen toimistokoira.

Lopuksi pyysimme Taijan pitkäaikaisen asiakkaan Sympa Oy:n HR Manageria Anna Aarnisaloa kertomaan yhteistyöstään Taijan kanssa. Hän kertoo:

”Sympa on tehnyt viime vuosien aikana todella tiivistä työtä Taijan kanssa. Luotamme vahvasti hänen kykyynsä arvioida sopivat henkilöt niin tiimiin sopivuuden kuin kompetenssin osalta, ja hän osaa hyvin antaa palautetta minkälaisia asioita missäkin rekrytoinnissa kannattaa painottaa. Taijalla on ihana tapa huomioida toivotut elementit, ja rohkeus kertoa avoimesti, jos helmi on löytynyt ja jos jokin palanen ei juuri tässä kohtaa täsmää. Taija on kokonaisuuden huomioiva ja luotettava, yhteiseen tavoitteeseen tähtäävä rautainen asiantuntija, jonka kanssa on todella hienoa tehdä yhteistyötä.”

Keskustele