Töissä oppimassa – jaettu asiantuntijuus


Aihe:

Työyhteisöissä on monenlaista osaamista, joka on usein yksilöitynyttä ja funktionaalista. Jokainen työntekijä suorittaa omaa tehtäväänsä osana yrityksen toiminnallista koneistoa. Yksilön osaaminen on hänen arvonsa mittari yritysmaailmassa ja usein tästä erityisosaamisesta pidetään kiinni kynsin ja hampain. Yritämme tehdä itsestämme korvaamattomia.

Mitä jos luopuisimme yksilökeskeisestä toiminnasta ja ajattelumallista ja jakaisimme asiantuntijuuttamme muille? Alla on listattu muutamia hyötyjä, joita voidaan saavuttaa jaetulla asiantuntijuudella:

1. Uutta tietoa ja osaamista muilta

Ihmiset ovat erilaisia ja meillä on toisillemme paljon tietoa ja taitoa jaettavana. Voimme hyötyä toisten erilaisuudesta ja oppia heiltä jatkuvasti uutta ja vastavuoroisesti antaa palan omaa asiantuntijuuttamme heidän käyttöönsä.

2. Työn kuormituksen väheneminen

Prosessin osatekijät voidaan jakaa työyhteisön jäsenten kesken. Tällöin jokainen pääsee hyödyntämään vahvinta osaamistaan ja samalla työn kuormitus vähenee, kun hyvää lopputulosta tavoitellaan yhdessä.

3. Tasapainon löytäminen

Tarvitsemme ympärillemme ihmisiä, jotka hiovat särmiämme, tarjoavat apua kun sitä tarvitsemme, sparraavat kanssamme uusien ideoiden pohjalta ja muistuttavat meitä työn ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja jaksamisestamme.

4. Hybridisen asiantuntijuuden syntyminen

Opimme ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin yrityksemme liiketoimintaa. Esimerkki: kun tekninen osaaminen yhdistyy myyntiosaamiseen ja nämä edelleen liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen.

5. Sisäisen kilpailun väheneminen

Kun työskentelemme yhteisten tavoitteiden eteen tasa-arvoisina tiimin jäseninä, meidän ei tarvitse kilpailla keskenämme. Onnistumisista voidaan iloita aidosti, kun ne ovat yhteisiä.

6. Parempi lopputulos

Tehdään yhdessä sellaista, mihin emme yksin kykenisi. Tiimityötä voisi verrata tikapuiden rakentamiseksi askelma kerrallaan kohti taivasta (tavoitetta) ja samalla kohti merkittäviä saavutuksia. Tikapuiden rakentaminen ei onnistu yksin, sillä jonkun pitää tukea rakennelmaa ulkopuolelta toisen ojentaessa uusia askelmia ja kolmannen asettaessa ne paikoilleen.

Asiantuntemuksen jakaminen työyhteisössä synnyttää uutta tietoa ja ymmärrystä, kun hyödynnetään koko yhteisön resursseja. Asiantuntijuuden jakaminen on kommentointia, ajatusten ja ideoiden vaihtamista, avun pyytämistä ja antamista sekä tiedon ja taidon välittämistä. Jaetulla asiantuntijuudella voidaan saavuttaa yksin mahdottomilta tuntuvia tuloksia ja ennen kaikkea luoda parempaa, avoimempaa ilmapiiriä ja oppia yhdessä.

Keskustele