Työntekijätaidot keskusteluun


Aihe:

Hyvästä johtamisesta puhutaan paljon. Päädyin pohtimaan toista puolta, hyvää työntekijyyttä. Googlatessani aihetta yllätyin, sillä artikkelit olivat jopa 10 vuotta vanhoja. Puhutaanko alais- ja työntekijätaidoista nyt vähemmän?

Vastaan tuli erilaisia määritelmiä alaistaidoista. Alaistaidot on sanana minusta kammottava, englanniksi käytetään yleisesti organizational citizenship ja sama käännetään suomeksi organisaatiokansalaisuudeksi. Minä käyttäisin mieluummin työntekijätaidot –termiä. Mankan ja kumppanien määritelmä lähes 10 vuoden takaa oli hyvä kiteytys.

”Henkilö, jolla on hyvät alaistaidot, toimii työyhteisössä rakentavalla tavalla. Hän on aktiivinen, ottaa vastuuta omasta työstään ja sen kehittämisestä sekä työympäristöstään. Alaistaitoinen työntekijä luo omalta osaltaan me-henkeä, johon liittyy toisten huomiointi, kohteliaisuus, arvostus ja kunnioitus. Tukemalla, kannustamalla ja vastuuta kantamalla hän huolehtii myös työkavereistaan ja esimiehestään.” (Manka, Kaikkonen & Nuutinen 2007.)

Kuulostaa hyviltä käytöstavoilta ja vastuulliselta tekemiseltä. Työntekijätaidot voisi tiivistää kahteen sanaan: aktiivisuus ja asenne.

  1. Aktiivisuutta: auttaa muita, kehittää työyhteisöä ja toimintatapoja, antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan.
  2. Asennetta: myönteistä suhtautumista omiin työtehtäviin, muutoksiin ja yrityksen tavoitteisiin. Huomaavaisuutta ja huolehtimista niin omasta kuin työyhteisönkin hyvinvoinnista ja me-hengen ylläpidosta. Asennoitumista kollegoihin ja heidän työhönsä kunnioittavasti.

Työntekijätaitoihin vaikuttaa toki merkittävästi johtamis- ja organisaatiokulttuuri. Mankan & co. teksti sisältää kuitenkin tärkeän viestin. Kaikkien, asemastaan riippumatta, tulisi ottaa vastuu oman työnsä lisäksi myös työyhteisön hyvinvoinnista sekä kehittämisestä. Nostetaan keskustelu työntekijätaidoista esimiestyötaitojen ja organisaatiokulttuurin rinnalle. Aloitetaanko syksy pysähtymällä miettimään omia työntekijätaitojamme ja aktivoimalla keskustelua aiheesta?

 

 

 

Keskustele